PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: “Off-label”-gebruik van tumornecrosisfactorremmers in de dermatologie
Author(s): LISSENS E, SEGAERT S
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 17   Date: 2011   
Pages: 805-812
DOI: 10.2143/TVG.67.17.2001028

Abstract :
De tumornecrosisfactorremmers etanercept, infliximab en adalimumab zijn binnen de dermatologie geregistreerd voor de behandeling van chronische plaque-psoriasis. Daarnaast is er een snel groeiend aantal rapporten over de werkzaamheid van deze biologische middelen (“biologics”) bij andere dermatosen. Dit artikel gaat in op de biologie en de pathofysiologie van tumornecrosisfactor (TNF) en bespreekt kort de farmacologie van de beschikbare anti-TNF-biologics. Daarna volgt een overzicht van de huidaandoeningen waarvoor TNF-remmers met succes off-label zijn gebruikt: pustulaire en erytrodermische psoriasis, acne inversa, granulomateuze huidaandoeningen, neutrofiele dermatosen, auto-immune blaarziekten, systeemziekten, het SAPHO-syndroom, pityriasis rubra pilaris en toxische epidermale necrolyse.

Off-label use of tumor necrosis factor antagonists in dermatology
The tumor necrosis factor inhibitors etanercept, infliximab and adalimumab have been successfully introduced for the treatment of chronic plaque psoriasis. Next to their effectiveness in plaque psoriasis, the off-label use of tumor necrosis factor inhibitors suggests additional therapeutic potential for other dermatological diseases such as pustular and erythrodermic psoriasis, inverse acne, granulomatous diseases, neutrophilic dermatoses, autoimmune blistering diseases, autoimmune connective tissue diseases, SAPHO-syndrome, pityriasis rubra pilaris and toxic epidermal necrolysis.
In this overview, the biology and pathophysiology of tumor necrosis factor (TNF) are described. In addition, the pharmacology and clinical off-label use of the currently available TNF antagonists etanercept, infliximab and adalimumab for skin diseases are discussed.

download article
34.236.170.48.