PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een zwangere vrouw met syfilis: transmissie, diagnostiek en behandeling
Author(s): PETERS R, PETERS B, VAN WIEMEERSCH J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 17   Date: 2011   
Pages: 813-818
DOI: 10.2143/TVG.67.17.2001029

Abstract :
De incidentie van syfilis tijdens de zwangerschap neemt de laatste jaren sterk toe, voornamelijk door migratie. De besmetting van syfilis gebeurt via seksuele contacten, aanraking van een letsel, transplacentair, bloedtransfusie of een prikaccident. De transmissie van Treponema pallidum naar de foetus is mogelijk tijdens het primaire, het secundaire en het vroeg latente stadium van syfilis. Prenatale screening wordt aangeraden tijdens de zwangerschap. De diagnose wordt gesteld via serologisch onderzoek. Sinds enkele jaren zijn er testen beschikbaar die gebaseerd zijn op bepaling van IgM-antistoffen. Vroegtijdige diagnose van syfilis bij de neonatus kan hierdoor gesteld worden. Behandeling van de zwangere vrouw en haar seksuele partner is de belangrijkste strategie ter preventie van congenitale syfilis.

A pregnant woman with syphilis: transmission, diagnostics and treatment
The incidence of syphilis during pregnancy is increasing the last few years, mainly due to migration. The medical history of a pregnant patient infected with syphilis is described. The infection of syphilis occurs through sexual contact, coming in contact with an injury, transplacental, by blood transfusion or an injection accident. The transmission of Treponema pallidum to the fetus is possible during the primary, secondary and early latent stage of syphilis.
Prenatal screening is recommended both during pregnancy and parturition. The diagnosis is made by serological tests. For several years, tests based on IgM antibody determination are also available. Thus an early diagnosis of syphilis can be made in the neonate. The best treatment for syphilis is long-acting penicillin. Prolonged intravenous therapy is recommended. Early detection and treatment of the pregnant woman and her sexual partner is the most important prevention strategy for congenital syphilis.

download article
18.209.104.7.