PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een 15-jarig meisje met een kortdurende psychotische stoornis na een Streptococcus-keelinfectie
Author(s): SCHEVENELS W, SCHROOTEN L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 17   Date: 2011   
Pages: 822-825
DOI: 10.2143/TVG.67.17.2001031

Abstract :
Bij een 15-jarig meisje werd door de huisarts faryngotonsillitis ten gevolge van een Streptococcus-infectie vastgesteld. Tijdens de hierop volgende dagen decompenseerde het meisje psychotisch waarbij wanen, desori- entatie en regressief gedrag op de voorgrond stonden. Een dringende kinderpsychiatrische opname was nodig waar patiënte antipsychotisch behandeld werd met een individueel programma met prikkelreductie en ondersteund met een antipsychoticum. De psychotische symptomen verdwenen en het meisje herstelde tot op het niveau van het premorbide functioneren. Het kortdurend psychotisch functioneren zou het gevolg kunnen geweest zijn van de Streptococcus-keelinfectie. Het fenomeen waarbij een infectie een psychiatrische aandoening kan uitlokken is reeds gekend. Deze casus zou een ongewone expressie kunnen zijn van “pediatric autoimmune neuropsychiatric disorder associated with a streptococcal infection” (PANDAS).

A 15-year-old girl with a brief psychotic disorder after a streptococcal throat infection
A general practitioner diagnosed a streptococcal pharyngotonsillitis in a 15-year-old girl. The following days the girl presented psychotic symptoms such as delusions, disorientation and regressive behavior. An urgent psychiatric admission was needed.
The girl was treated with a non-pharmacological antipsychotic management and with an antipsychotic drug. The psychotic symptoms disappeared and the girl regained the premorbid level of functioning. The brief psychotic disorder could be due to the streptococcal throat infection. Infections have been suggested to play a role in the etiology of neuropsychiatric disorders. It is possible that this case is an unusual expression of pediatric autoimmune neuropsychiatric disorder associated with a streptococcal infection (PANDAS).

download article
18.206.241.26.