PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Hypercalciëmie door maligniteit en de rol van parathormoongerelateerd peptide, calcitriol, parathormoon en cytokinen
Author(s): DUBBELDAM A, DIRICKX J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 21   Date: 2011   
Pages: 1014-1020
DOI: 10.2143/TVG.67.21.2001068

Abstract :
Hypercalciëmie komt veel voor bij kankerpatiënten en de symptomen ervan vormen een belangrijke oorzaak van morbiditeit bij deze mensen. Het ontstaan van hypercalciëmie bij kanker betekent in veel gevallen nog maar een overleving van een tot enkele maanden.
In dit artikel wordt verder ingegaan op hypercalciëmie door maligniteit en het mechanisme erachter. Er is aandacht voor het eiwit parathormoongerelateerd peptide (PTHrP), de hormonen calcitriol en parathormoon (PTH) en cytokinen zoals interleukine (IL)-1, IL-6 en tumornecrosisfactor (TNF). Aan de hand van de werking van deze stoffen worden de diagnostiek en de huidige en toekomstige therapiemogelijkheden voor hypercalciëmie door kanker besproken.

Hypercalcemia of malignancy and the role of parathyroid hormone-related peptide, calcitriol, parathyroid hormone and cytokines
Hypercalcemia is not uncommon in cancer patients and an important cause of morbidity in these patients. The presence of hypercalcemia in cancer patients often implies a survival of only several months.
In this article hypercalcemia of malignancy and its mechanisms are detailed. We discuss the protein parathyroid hormone-related peptide, the hormones calcitriol and parathyroid hormone, and cytokines like interleukin (IL)-1, IL-6 and tumor necrosis factor. The diagnostic steps as well as the current and future treatment options for hypercalcemia of malignancy are described.

download article
34.226.234.20.