PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Trampolinegerelateerde letsels bij kinderen
Author(s): BOSCH B, DE BOECK K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 8   Date: 2012   
Pages: 365-371
DOI: 10.2143/TVG.68.08.2001167

Abstract :
De verkoop van trampolines zit wereldwijd in de lift. Ook in België zijn tuintrampolines enorm populair en stijgt de verkoop. Met een toename van het aantal trampolines, wordt echter ook een sterke stijging vastgesteld in het aantal patiënten dat zich met trampolinegerelateerde letsels in de eerstelijnshulp aanbiedt. Dit artikel geeft een overzicht van wat in de literatuur bekend is over de incidentie, de aard en de ernst van trampolinegerelateerde letsels bij kinderen. Ook de belangrijkste omstandigheden die het ontstaan van deze letsels in de hand werken, worden beschreven. Uit de literatuurstudie blijkt dat veiligheids- en preventieve maatregelen in de bestudeerde landen tot een vermindering van de ernst van de letsels kunnen leiden, maar dat ondanks veiligere trampolines het aantal letsels aanzienlijk blijft. Volstrekt verbieden van trampolines lijkt geen realistische optie. In dit artikel worden daarom maatregelen voorgesteld waardoor het aantal en de ernst van de letsels verder verminderd kunnen worden. Tevens wordt aanbevolen om het gebruik van trampolines door kinderen onder de zes jaar ten stelligste af te raden.

Trampoline-related injuries in children
Worldwide sales of trampolines are increasing. In Belgium, trampolines are extremely popular and as a consequence, sales are up as well. This trend, however, also entails an important increase in the number of patients with trampoline-related injuries requiring medical help.
This article provides an overview of the literature on the incidence, the nature and the severity of trampoline-related injuries in children. Furthermore, the most important circumstances promoting these injuries are described. This literature study demonstrates that safety and preventive measures may lead to a decrease in the severity of the injuries, but that, despite safer trampolines, the number of injuries remains significant.
A complete ban of trampolines does not seem a realistic option. Thus, the article presents measures aimed at reducing the number and the severity of injuries. It also recommends that the use of trampolines by children under the age of six should be strongly discouraged.

download article
34.239.158.107.