PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Aortocavale fistel als late verwikkeling na EVAR
Author(s): CLAES A, JANSSEN R, LANSINK W, SCHROË H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 8   Date: 2012   
Pages: 381-387
DOI: 10.2143/TVG.68.08.2001169

Abstract :
Een spontane ruptuur van een abdominaal aorta-aneurysma (rAAA) na een “endovascular aneurysm repair”(EVAR) is een gekende, zeldzame verwikkeling, evenals de vorming van een aortocavale fistel door een late, postendograft-rAAA in de vena cava inferior (VCI). Deze arterioveneuze fistel zorgt voor een rechts-linksshunting met een veralgemeend klinische presentatie. De klassieke symptomen van buik- of lagerugpijn, een palpabel aneurysma met een geassocieerd geruis, acute dyspneu en congestief hartfalen komt slechts bij 20-50% van de patiënten voor. Door de grote diversiteit en de lage specificiteit van de symptomen is het stellen van de diagnose een moeilijke opdracht. Op basis van een röntgenfoto en een CT-scan van het abdomen kan de diagnose gesteld worden. Een heelkundige ingreep (open of endovasculair herstel) is de standaardbehandeling. Een tijdige preoperatieve diagnosestelling is van cruciaal belang voor een goede overlevingskans. CT-scan geniet de voorkeur in de radiologische opvolging om aneurysmagroei en hieraan gerelateerd verhoogd ruptuurrisico op te sporen. Door zowel technische evolutie als ontwikkeling van nieuwe endografts heeft men de incidentie van late verwikkelingen kunnen reduceren. Enkel deze van een endolekkage type II, een procedurespecifieke verwikkeling, blijft onveranderd. Preoperatieve aneurysmadiameter is de belangrijkste voorspellende factor voor het optreden van een ruptuur na EVAR.

Aortocaval fistula as a late complication after EVAR
A 74-year-old man with a 7,2 cm wide infrarenal aortic aneurysm was treated successfully with a Zenith bifurcated stent-graft. Six years later, the patient suffered from abdominal pain, general malaise, back pain and constipation. Additionally, complaints of dyspnea and edema in the lower limbs did occur. These symptoms raised the suspicion of an AAA-rupture. A CT-scan of the abdomen revealed an increase of the aneurysm diameter to 10 cm and a contrast opacification in the lumen of the aorta along the stent-graft. Because of the clinical and radiological symptoms, a laparotomy was conducted, which revealed a luxation of the left connection between the body and the leg of the stent-graft (endoleak type III). Due to this leak, a rupture in the VCI with an aortocaval fistula was formed.
A spontaneous aortocaval fistula is an uncommon and life-threatening complication of an AAA (3-4%). Symptoms are due to arteriovenous shunting. The diagnosis is not straightforward as classic diagnostic signs only occur in 20-50% of the cases. Thus, X-rays and CT-scans of the abdomen may be used for diagnosis. Surgical repair is standard. Postoperative CT-scan control after EVAR remains a very important tool in the follow-up of the aneurysm diameter and rupture risk. In this manuscript these aspects are furthermore discussed.

download article
18.209.104.7.