PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Medische aspecten van hepatitis C
Author(s): LALEMAN W
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 8   Date: 2012   
Pages: 397-403
DOI: 10.2143/TVG.68.08.2001172

Abstract :
Het hepatitis C-virus (HCV) is één van de meest voorkomende oorzaken van chronisch leverlijden wereldwijd. De bedoeling van dit artikel is de omnipracticus een overzicht te geven van de medische aspecten van hepatitis C. Hierbij gaat aandacht naar de virologische basiskenmerken van HCV, de epidemiologie en de impact op de gezondheidszorg, het natuurlijke verloop van de chronische aandoening en faciliterende factoren die bijdragen tot de ernst van het concomitant leverlijden. Ten slotte wordt een inzicht geboden in tools voor screening en diagnose van het virus. Behandelingsaspecten vallen buiten het bestek van dit overzicht.

Medical aspects of hepatitis C
Hepatitis C virus (HCV) is one of the most frequent causes of chronic liver disease worldwide. This review intends to inform the general practitioner on the different medical aspects of hepatitis C. More specifically, the basic virological characteristics of HCV, the epidemiology, the impact on health care, the natural course of the illness, and the externally influencing factors are discussed. Finally, different means of screening and diagnosing HCV are presented.

download article
34.239.158.107.