PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Chromogene in-situhybridisatie voor de terugbetaling van trastuzumab bij gemetastaseerde maagkanker
Author(s): DE ROO A, VANDER BORGHT S, DE HERTOGH G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 10   Date: 2012   
Pages: 479-487
DOI: 10.2143/TVG.68.10.2001186

Abstract :
Naar analogie van borstkanker wordt trastuzumab nu ook in België terugbetaald voor gemetastaseerde maagkanker met bewezen HER2-genamplificatie (HER2: humane epidermale-groeifactorreceptor 2). Deze amplificatie moet aangetoond worden door in-situhybridisatie (ISH) in een gespecialiseerd laboratorium dat een adequate validatie van de procedure kan waarborgen.
Het laboratorium pathologische ontleedkunde van UZ Leuven koos voor chromogene in-situhybridisatie (CISH). De HER2-CISH-procedure werd op punt gesteld. De herhaal- en de reproduceerbaarheid van de test werden aangetoond. HER2-CISH bleek evenwaardig aan HER2-FISH (fluorescente in-situhybridisatie) op een reeks van 20 gemetastaseerde borstkankers. Daarnaast werd de HER2-CISH-procedure getest op een groep van 60 gemetastaseerde maagkankers. Verschillende preanalytische variabelen werden geëvalueerd: recente stalen gefixeerd in formol of Carnoy werden het meest geschikt bevonden.
In dit artikel worden de scorecriteria voor HER2-immunohistochemie (IHC) en HER2-CISH besproken en vergeleken met de criteria voor borstkanker. Er was een sterke overeenkomst in de HER2-CISH-status (positief of negatief) tussen twee onafhankelijke observatoren. Van de onderzochte stalen toonde 20% HER2-genamplificatie. Dit percentage was onafhankelijk van het histopathologische type van de tumor (diffuus of niet diffuus). Van dit percentage had meer dan de helft een IHC-score van 3+, maar ook IHC-scores van 0, 1+ en 2+ kwamen voor. Er was geen verschil in HER2-CISH-status tussen de verschillende weefselstalen van eenzelfde tumor en tussen primair versus metastatisch tumorweefsel.

Trastuzumab in metastatic gastric cancer: validation of HER2 chromogenic in situ hybridization
In analogy to breast cancer, trastuzumab has recently become reimbursable in Belgium for metastatic gastric cancer with proven HER2 (“human epidermal growth factor receptor 2”) gene amplification. This amplification has to be demonstrated by in situ hybridization (ISH), in a specialized laboratory that can guarantee an adequate validation of the procedure.
The department of pathology of UZ Leuven (Belgium) selected chromogenic ISH (CISH). The HER2 CISH procedure was optimized, and its repeatability as well as its reproducibility were proven. HER2 CISH was found to be equivalent to HER2 FISH (fluorescence in situ hybridization) on a series of 20 metastatic breast cancers. In addition, the HER2 CISH procedure was tested on a group of 60 metastatic gastric cancers. Several preanalytic variables were evaluated: recent samples, fixed in formalin or Carnoy fixative, were found most suitable.
The scoring criteria for HER2 immunohistochemistry (IHC) and CISH compared with those for breast cancer are discussed. A strong correlation in HER2 CISH status (positive or negative) occurred between two independent observers. 20% of the samples displayed HER2 gene amplification. In contrast to recent data from recent literature and probably due to the smaller amount of the series, this percentage remained independent of the histopathologic type of the tumor (diffuse or not diffuse). The associated IHC scores ranged from 0 to 3+, more than half of them presenting an IHC score of 3+. No difference in HER2 CISH status could be demonstrated between different tissue samples of the same tumor and between primary versus metastatic tumor tissue.

download article
34.239.158.107.