PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Chronisch inspanningsgebonden compartimentsyndroom in het onderbeen: resultaten na fasciëctomie
Author(s): VANHECKE B, SCHOUTEDEN C, BELLEMANS J, PEERS K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 10   Date: 2012   
Pages: 488-496
DOI: 10.2143/TVG.68.10.2001187

Abstract :
Een chronisch inspanningsgebonden compartimentsyndroom (CICS) is een zeldzame oorzaak van onderbeenpijn bij sporters. De diagnostiek berust op een grondige anamnese gecombineerd met een intracompartimentele drukmeting vóór en na de inspanning. Een operatieve release van de betrokken spierloges is de enige doeltreffende behandeling.
In deze studie worden de resultaten na fasciëctomie van een of meerdere compartimenten van het onderbeen retrospectief (1999-2009) bestudeerd aan de hand van een hiervoor ontwikkelde vragenlijst. Naast de pijnscore worden ook andere subjectieve en objectieve parameters bevraagd, zoals tevredenheid, niveau van sporthervatting en het optreden van verwikkelingen.
Eveneens wordt nagegaan of een positieve preoperatieve drukmeting invloed heeft op het resultaat van de heelkundige ingreep.
Globaal is 73% (n = 22) van de patiënten tevreden na de ingreep. 27% (n = 8) is ontevreden. De gemiddelde pijnreductie na fasciëctomie bedraagt 4,9 op de “visueel analoge schaal” (VAS): patiënten die geopereerd werden aan het anterolaterale compartiment (n = 18), hebben een gemiddelde VAS-reductie van 5,2. De gemiddelde VAS-reductie na fasciëctomie van de vier compartimenten (n = 11) bedraagt 4 en de VAS-reductie na fasciëctomie van de posterieure compartimenten (n = 1) is 9. De gemiddelde follow-uptijd bedraagt 5,4 jaar (1,3-10,6 jaar).
Er is een trend tot een beter postoperatief resultaat bij patiënten met een positieve preoperatieve drukmeting (n = 25) in vergelijking met deze zonder positieve preoperatieve drukmeting (n = 5).

Chronic exertional compartment syndrome in the lower leg: outcome after fasciectomy
Objectives: The study presented in this article aims to evaluate the functional outcome and the pain level in patients who underwent a fasciectomy of one or more lower leg muscle compartments. Secondly, the possible influence of a positive preoperative pressure measurement on the outcome of the fasciectomy is investigated.
Methods: A retrospective, descriptive cohort study was performed in the sports medicine department of a tertiary care hospital. 69 patients underwent a fasciectomy of one or more muscular compartments between January 1999 and December 2009. After application of the exclusion criteria, 34 patients were identified as potential participants. 30 patients completed the study. A questionnaire was designed to assess pain, satisfaction level, resumption of sport activities, occurrence of complications and reoperations. Demographic data of patients and compartmental pressure levels were recorded from the hospital charts.
Results: In general, 73% (n = 22) of the patients were satisfied after surgery. 27% (n = 8) remained unsatisfied. Mean reduction of pain score after fasciectomy was 4,9 on the visual analogue scale (VAS): patients who underwent surgery of the anterolateral compartment (n = 18), had a mean reduction of 5,2 on VAS; mean VAS-reduction post-fasciectomy of all 4 compartments (n = 11) was 4; VAS-reduction post-fasciectomy of the posterior compartments (n = 1) amounted to 9. Mean patient follow-up time was 5,4 years (1,3-10,6 years). The tendency did exist towards a better outcome in patients who had a positive preoperative intracompartmental pressure measurement (n = 25) compared with the ones who didn’t (n =< 5).

download article
18.206.241.26.