PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Mogelijkheden en beperkingen van vroegtijdige gehoorscreening met automatische hersenstamaudiometrie op een neonatale intensievezorgafdeling
Author(s): VERRUE N, SMETS K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 10   Date: 2012   
Pages: 497-504
DOI: 10.2143/TVG.68.10.2001188

Abstract :
Kind & Gezin (K&G) organiseert sinds 1998 een universele gehoorscreening in Vlaanderen bij alle pasgeborenen vóór de leeftijd van 6 weken. Pasgeborenen die opgenomen worden op een neonatale intensievezorgafdeling (NIZ-afdeling), hebben echter een hoger risico op gehoorverlies. De National Institutes of Health (NIH) en het Joint Committee on Infant Hearing (JCIH) raden aan om hoogrisicopasgeborenen vóór hun ontslag te screenen op congenitaal of verworven gehoorverlies. Een vroege identificatie leidt immers tot een vroege interventie, wat een positieve uitwerking heeft op de taal-, de spraak- en de cognitieve ontwikkeling. Sinds 2004 gebeurt de afname van de gehoorscreening op de NIZ-afdeling van het Universitair Ziekenhuis te Gent door de verpleegkundigen met behulp van automatische hersenstamaudiometrie (AABR), een methode om gehoorverlies op eenvoudige wijze op te sporen bij pasgeborenen vanaf de postmenstruele leeftijd (PML) van 30 weken zonder de noodzaak tot verplaatsing van deze patiëntjes. Dit retrospectieve onderzoek bij 2.074 pasgeborenen op deze dienst opgenomen tussen januari 2004 en december 2007 toonde aan dat aldus meer dan de helft van de hoogrisicobaby’s reeds gescreend kon worden vóór hun ontslag; bij 28 pasgeborenen (1,6%) werden vroegtijdig gehoorproblemen vastgesteld en bevestigd. Bij 20% van de pasgeborenen met een gestoorde screening werd het gehoorverlies later niet bevestigd.

Possibilities and pitfalls of early neonatal hearing screening with automated auditory brainstem response measurements in a neonatal intensive care unit
Since 1998, newborn babies in Flanders are screened for hearing loss before the age of six weeks by a community-based screening program. Neonates staying in a neonatal intensive care unit (NICU) are at high risk of hearing impairment. The National Institutes of Health and the Joint Committee on Infant Hearing advise that all infants admitted to the NICU should be screened for hearing loss prior to discharge. Early recognition of hearing impairment leads to early remediation, favoring the child’s linguistic and cognitive development. Since 2004, the NICU of the Ghent University Hospital (Belgium) has at its disposal an automated auditory brainstem response neonatal hearing screening device (Algo®). This instrument may be used on the neonatal ward by the nurses, enabling hearing screening from a postmenstrual (PML) age of 34 weeks on.
The charts of 2.074 newborns admitted to the NICU over a 4-year-period were reviewed. This study revealed that more than half of these high-risk babies could be screened before discharge, even before the PML age of 34 weeks; thus 28 babies (1,6%) with confirmed hearing impairment were identified in a very early stage. Causes for not being screened included early death, directly performed diagnostic brainstem evoked response audiometry or a too high workload among the nurses of the department. One of every 5 patients with an abnormal hearing screening result turned out to have no hearing loss at the subsequent diagnostic evaluation, being due to the early age of the baby when screening and the absence of a micro-otoscopic evaluation to exclude middle-ear effusion.

download article
34.239.158.107.