PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Tuberculeuze peritonitis
Author(s): VERHEYEN L, VERBRUGGE FH, T’SYEN M, CLAESSENS C, HARLET R
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 10   Date: 2012   
Pages: 509-514
DOI: 10.2143/TVG.68.10.2001190

Abstract :
Tuberculeuze peritonitis is een zeldzame verschijningsvorm van tuberculose (tbc). Gezien de stijgende incidentie, ook in westerse landen, verdient dit ziektebeeld aandacht in de differentiaaldiagnose van een patiënt die zich aanbiedt met ascites of aspecifieke abdominale klachten.
Door de beperkte sensitiviteit is de klassieke microbiologie onbruikbaar om de diagnose van tuberculeuze peritonitis uit te sluiten. Ondanks belangrijke vooruitgang in de moleculaire diagnostiek van tbc zijn nieuwe, veelbelovende testen zoals polymerasekettingreactie (PCR), interferon-gamma-“release assay” (IGRA) en adenosinedeaminaseactiviteit (ADA) nog steeds onvoldoende gevoelig om het aantal fout-negatieve testen aanvaardbaar te beperken.
Laparoscopisch onderzoek met bioptname voor pathologisch-anatomisch onderzoek blijft daarom de hoeksteen bij de diagnose van tuberculeuze peritonitis. Een multidisciplinaire samenwerking is hiervoor noodzakelijk. De medicamenteuze behandeling met tuberculostatica kan op basis van suggestieve laparoscopische bevindingen worden gestart zonder microbiologische zekerheidsdiagnose.

Tuberculous peritonitis: a case report with literature review
Peritonitis tuberculosa is a rare presentation of tuberculosis. Due to its rising incidence, physicians should consider this diagnosis when evaluating a patient with ascites or with atypical abdominal complaints.
When the diagnosis of tuberculous peritonitis is highly suspected in a given patient, standard microbiology is rather insensitive for its diagnosis and thus insufficiently useful. In spite of the development of new molecular diagnostic tests for tuberculosis, such as the polymerase chain reaction (PCR), the interferon-g release assay (IGRA) and the adenosine deaminase activity (ADA), they all lack the sensitivity to use them as single tests in the diagnosis of tuberculosis.
Laparoscopic exploration with a biopsy for histopathological examination thus remains the gold standard in the diagnosis of tuberculous peritonitis. A multidisciplinary cooperation between the treating physicians is important. A medical treatment with tuberculostatics may be initiated on the basis of suggestive laparoscopic findings without a microbiological certitude.

download article
34.226.234.20.