PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een therapeutisch algoritme bij refractaire reumatoïde artritis
Author(s): WESTHOVENS R
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 14-15   Date: 2012   
Pages: 731-734
DOI: 10.2143/TVG.68.14-15.2001227

Abstract :
De behandeling van reumatoïde artritis werd de laatste jaren geoptimaliseerd door een vroegere, intensieve benadering, een beter gebruik van glucocorticoïden en producten zoals methotrexaat, maar vooral met de doorbraak van de biologische therapieën. Meerdere TNF-blokkers, een co-stimulatiemodulator (abatacept), een IL-6-receptorantagonist (tocilizumab) en een anti-B-celtherapie (rituximab) zijn bestudeerd in diverse pati- entenpopulaties. Meta-analysen en registratiedata proberen een idee te geven van de respectievelijke plaats van al deze therapeutische mogelijkheden. Vooraleer in de toekomst een echt behandelingsalgoritme voor refractaire reumatoïde artritis voorgesteld kan worden, zijn vergelijkende studies van de producten wenselijk.

A therapeutic algorithm in refractory rheumatoid arthritis
The management of rheumatoid arthritis (RA) has been optimized in recent years by applying an earlier and more intensive treatment strategy, a better use of methotrexate and glucocorticoids, but especially by applying recent biological therapies. Several TNF blockers, a co-stimulation modulator (abatacept), and IL-6 receptor antagonist (tocilizumab) and an anti-B-cell therapy (rituximab) were investigated in various patient populations. Meta analyses and registry data provide information about each place of those treatments. Still and before deciding on a definite treatment algorithm in refractory RA, head to head comparative trials are needed.

download article
34.236.170.48.