PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Niet-invasieve prenatale diagnostiek:ethische overwegingen
Author(s): MOENS B, RIGO A
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 7   Date: 2013   
Pages: 324-332
DOI: 10.2143/TVG.69.07.2001363

Abstract :
De voorbije decennia zijn de mogelijkheden inzake niet-invasieve prenatale diagnostiek (NIPD) sterk toegenomen. Verwacht wordt dat in de nabije toekomst steeds meer afwijkingen bij het ongeboren kind gediagnosticeerd zullen kunnen worden zonder gebruik te maken van de huidige invasieve prenatale testen. Vergeleken met de laatstgenoemde heeft NIPD verschillende medische en psychologische voordelen: het is veilig voor de zwangere vrouw en het kind, accuraat en goedkoop. Bovendien kan het vroeg in de zwangerschap gebeuren. Men zou kunnen besluiten dat NIPD tevens ethisch gezien wenselijker is. NIPD wakkert evenwel de ethische discussie betreffende prenatale diagnostiek opnieuw aan. Daarenboven zorgt het voor nieuwe ethische uitdagingen. NIPD oogt klinisch gezien minder uitzonderlijk, waardoor medici geneigd kunnen zijn om NIPD aan te bieden als standaardonderdeel van de prenatale zorg, evenwel zonder voldoende aandacht te schenken aan de geïnformeerde toestemming.
Ouders dreigen hierdoor vaker voor beslissingen te komen te staan die zij liever hadden vermeden of waarop zij niet voorbereid waren. Tevens zou vroege en veilige prenatale diagnostiek het idee kunnen versterken dat het onrechtvaardig is om een gehandicapt kind ter wereld te brengen, terwijl men dit had kunnen vermijden door prenatale diagnostiek gevolgd door selectieve abortus. De grootste uitdaging zal erin bestaan om zwangere vrouwen adequaat in te lichten en te begeleiden opdat zij tot een eigen, geïnformeerde keuze kunnen komen.

Non-invasive prenatal diagnosis: ethical considerations
In recent decades, the possibilities for non-invasive prenatal diagnosis (NIPD) have greatly increased. It is expected that in the near future physicians will be able to diagnose hereditary and congenital defects in the unborn child without using current prenatal tests. Compared to the latter, NIPD has several medical and psychological benefits. There is no risk of pregnancy loss. It is safer and less painful for the pregnant woman. Moreover, it is more accurate and less expensive than the current prenatal screening tests; it can also be performed earlier in the pregnancy. These benefits allow physicians to conclude that NIPD is also ethically desirable. Still, NIPD awakens the ethical debate on prenatal diagnosis in general. Moreover, it gives rise to new ethical challenges.
NIPD is basically non-invasive and thus clinically less conspicuous or exceptional. Physicians may be inclined to offer NIPD as a standard part of prenatal care, without enough attention to informed consent. As a result, parents participate in prenatal screening, even though the results may confront them with a decision they would have preferred to avoid. Due to an early and safe prenatal diagnosis, society may get less supportive of parents who choose to have disabled children. Therefore, some parents may feel forced into prenatal diagnosis and selective abortion, although this is contrary to what they would otherwise have chosen. The greatest challenge will be to adequately inform and counsel pregnant women and enable them to provide a true informed consent.

download article
35.175.200.4.