PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Jehova-patiënten: niet allemaal gelijk?Ethische, legale en medische dilemma’sbij het behandelen van Jehova-patiënten
Author(s): DE PRYCKER S, RUBENS R, MATTHYS D
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 17   Date: 2013   
Pages: 795-799
DOI: 10.2143/TVG.69.17.2001445

Abstract :
Het behandelen van Jehova-patiënten is niet altijd eenvoudig. De Belgische wet is duidelijk wat betreft het correct legaal handelen bij deze patiënten, maar de behandeling van eventuele competente minderjarigen maakt het moeilijker. Hierbij komen er ook talrijke ethische dilemma’s naar boven waarbij communicatie met de patiënt en de collega’s een belangrijke stap blijft. De overtuiging van diverse Jehova-patiënten is immers onderliggend verschillend en sommige zijn in bepaalde situaties bereid om hun overtuigingen opzij te zetten.
Ook is het belangrijk om bij deze patiënten extra aandacht te besteden op medisch vlak: correct medisch handelen en het toedienen van de juiste alternatieven kunnen de transfusienood verminderen.


Jehovah’s Witnesses: not all the same? Ethical, legal and medical dilemmasin the treatment of Jehovah’s Witnesses
This manuscript describes the typical case of a Jehovah’s Witness patient refusing a blood transfusion after a simple transurethral resection of the prostate (TURP), eventually leading to his death.
The treatment of Jehovah’s Witnesses is not always simple. Although the Belgian law is clear when it comes to acting in a legally correct way, it stays a pitfall when it comes to competent minors. Many ethical dilemmas appear when it comes to the treatment of these patients. It seems that the most important step in solving these problems is the communication with patients and colleagues.
The beliefs of several patients are not always the same and some of the Jehovah’s Witnesses are even willing to drop their strong convictions in certain situations.
It is also very important to spend extra attention to these patients medically. A correct medical policy and the administration of appropriate alternatives can decrease the need for a transfusion.


download article
34.238.194.166.