PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Ernstige infecties op een pediatrische spoedafdeling
Author(s): HOOGWIJS I, VERBAKEL JY, AERTGEERTS B, BULLENS D, BUNTINX F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 7   Date: 2014   
Pages: 362-368
DOI: 10.2143/TVG.70.07.2001585

Abstract :
Het tijdig herkennen van ernstige infecties is de basis om de kindermortaliteit en -morbiditeit te verminderen. In Vlaanderen varieert het voorkomen van ernstige infecties bij kinderen volgens de klinische setting. Dit is vermoedelijk het hoogst op een pediatrische spoedafdeling, maar exacte cijfers hierover ontbreken. Daarom werd gedurende zes maanden het voorkomen van ernstige infecties op de pediatrische spoedgevallendienst van het UZ Leuven bestudeerd.
Aan de hand van het elektronisch medisch dossier werden, retrospectief, kinderen van één maand tot zestien jaar die zich tussen oktober 2011 en maart 2012 met een acute ziekte-episode aanboden op de spoedafdeling opgenomen in de studie. Hieruit werden de ernstige infecties geselecteerd op basis van het volledige dossier na het ontslag.
Van de 3.107 kinderen die zich aanmeldden met een acute ziekte-episode, voldeden 2.221 aan de inclusiecriteria. 241 van hen (11%) hadden een ernstige infectie: pneumonie (126), meningitis/sepsis (17), pyelonefritis (25), verwikkelde virale infecties (49) en andere aandoeningen (24). Na een piek in de leeftijdsgroep van één tot vier jaar (118) daalde de incidentie met de leeftijd. Van alle jongens (121) en meisjes (120) met een ernstige infectie was de helft verwezen door de huisarts of een externe kinderarts.
Van alle zieke kinderen die zich binnen een halfjaar aanmeldden op de spoedafdeling, had 11% een ernstige infectie. Er kon een dalende incidentie vastgesteld worden met de stijgende leeftijd. De helft van de kinderen kwam op verwijzing en door deze prescreening lag bij hen de kans op een ernstige infectie hoger.


Severe infections in a pediatric emergency department
The most important way to reduce childhood mortality and morbidity is an early recognition of severe infections. The observed incidence of severe infections in Flanders is related to the clinical setting and is probably the highest in the pediatric emergency department, but precise numbers are lacking.
The incidence of severe infections over a six-month period in the pediatric emergency department of the University Hospital of Leuven (Belgium), was investigated. Children, one month to sixteen years of age, presenting to the emergency department between October 2011 and March 2012 with an acute illness, were retrospectively included in this study, which was based on their electronic medical record. Only the most severe infections were selected. 2,221 of the 3,107 children presenting to the emergency department with acute illness were included. 241 children (11%) suffered a severe infection: pneumonia (126), meningitis/sepsis (17), pyelonephritis (25), complicated viral infections (49) and other infections (24). The greatest incidence was observed in children of one to four years of age (118), the incidence decreasing as the age increased. Half of the boys (121) and the girls (120) with a severe infection were referred by a general practitioner or an ambulant pediatrician. Half of the children were referred by other physicians, thus increasing the chances of a severe infection.
11% of all acutely ill children had a severe infection.


download article
35.175.200.4.