PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Gedissemineerde peritoneale echinokokkose
Author(s): PETERS B, PETERS R, STIJNIS C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 7   Date: 2014   
Pages: 377-381
DOI: 10.2143/TVG.70.07.2001587

Abstract :
Echinokokkose is een zoönose die wereldwijd voorkomt. Echinococcus granulosus is endemisch in landen waar er een nauw contact plaatsvindt tussen vee (schapen, geiten en kamelen), honden en mensen. De mens kan, in plaats van het eerdergenoemde vee, optreden als toevallige tussengastheer na de ingestie van eieren uit hondenfeces. De hieruit ontwikkelde larve (oncosfeer) migreert vervolgens door de darmwand. Echinococcus-cysten kunnen in het hele lichaam ontstaan, maar komen voornamelijk voor in de lever, de longen en de milt. De diagnose wordt uiteindelijk gesteld aan de hand van de typische radiologische kenmerken, een serologisch onderzoek en indien beschikbaar een microscopie van de cyste-inhoud.
Een ernstige verwikkeling is een ruptuur van een Echinococcus-cyste, meestal in het abdomen, die kan leiden tot een anafylactische reactie en zelfs overlijden. In wat volgt, wordt de ziektegeschiedenis besproken van een patiënt die zich aandient met een waarschijnlijke ruptuur van een cyste in het abdomen.
Bij een solitaire Echinococcus-cyste is een heelkundige resectie of een percutane behandeling in combinatie met albendazol de eerstelijnstherapie. Bij uitgebreide gedissemineerde echinokokkose is een heelkundige of een percutane behandeling meestal niet toereikend en wordt de patiënt gedurende een langere periode behandeld met albendazol. Bij deze behandeling is een langdurige opvolging met beeldvorming vereist.


Disseminated peritoneal echinococcosis
A 28-year-old Afghan man presented to the emergency department with abdominal pain and vomiting. An ultrasonography and a CT scan strongly suggested disseminated abdominal hydatid disease. The diagnosis was confirmed serologically and the patient was treated with albendazole and PAIR (puncture-aspiration-injection-reaspiration) of the largest cyst in the spleen.
Hydatid disease in humans is a zoonotic infection caused by Echinococcus granulosus. Humans are intermediate hosts, infected by the ingestion of ova discharged in dog feces. The most frequently involved organs are the liver, spleen and lungs, although Echinococcus cysts can be found in almost every part of the body. The disease is endemic in many parts of the world, especially in cattle-rising regions. Due to globalization and migration, hydatid disease should be considered in all patients coming from endemic regions with otherwise unexplained cystic lesions. The diagnosis is confirmed by imaging and serological test findings. The main treatment is a surgical resection or a percutaneous evacuation of the cyst in combination with albendazole. In disseminated disease, as in this patient’s case, albendazole is continued for a long period with a frequent follow-up by imaging of the lesions.


download article
18.206.13.39.