PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Multidisciplinaire raadpleging voor prostaatkanker: luxe of noodzaak?
Author(s): LUMEN N, FONTEYNE V, DEMAESENEER D, LAMBERT B, LIBBRECHT L, VILLEIRS G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 17   Date: 2014   
Pages: 935-940
DOI: 10.2143/TVG.70.17.2001676

Abstract :
Prostaatkanker is de meest voorkomende niet-cutane maligniteit bij Belgische mannen. Het is een complexe aandoening waarbij er zowel bij de diagnose als bij de behandeling verschillende medische disciplines betrokken zijn en dit in de verschillende stadia ervan. Het gaat om de disciplines urologie, radiotherapie, medische oncologie, radiologie, nucleaire geneeskunde en histopathologie. Een multidisciplinaire aanpak voor de diagnose en de behandeling van prostaatkanker is dan ook een absolute noodzaak. Al geruime tijd worden patiënten met prostaatkanker besproken tijdens het “multidisciplinaire oncologische consult” (MOC). Het is evenwel aangewezen dat ook de raadpleging met de patiënt multidisciplinair verloopt. Om die reden werd de prostaatkliniek in het leven geroepen, waarbij de patiënt gezien wordt door zowel de uroloog, de radiotherapeut-oncoloog als de medisch oncoloog. Deze patiënten en hun partner/familie hebben vaak nood aan bijkomende ondersteuning. Daarom zijn er ook prostaatverpleegkundigen en psychologen beschikbaar in de prostaatkliniek. In dit artikel worden de verschillende redenen aangehaald waarom het stilaan noodzakelijk wordt om patiënten met prostaatkanker te zien via een multidisciplinaire raadpleging.


Multidisciplinary consultation for prostate cancer: luxury or necessity?
In Belgium, prostate cancer is the most common non-cutaneous malignancy in men. Prostate cancer is a complex disease: different medical disciplines, including urology, radiotherapy, medical oncology, radiology, nuclear medicine and pathology, are involved in its diagnosis and treatment in all stages. Thus, a multidisciplinary approach for its diagnosis and treatment is required.
Since a long time, patients with prostate cancer have been discussed during a multidisciplinary oncology staff meeting (MOC) at the University of Ghent (Belgium). However, it is also indicated that patients with prostate cancer are seen by a multidisciplinary team of physicians. Thus, the prostate clinic was founded: the patient is seen by a urologist, a radiation oncologist and a medical oncologist. These patients and their relatives often need additional support. Therefore, a prostate nurse and a psychologist are also present at the prostate clinic. This manuscript describes the various reasons for a compulsory multidisciplinary consultation for patients with prostate cancer.


download article
35.175.200.4.