PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Moeten BRCA1/2-geassocieerde borsttumoren anders behandeld worden?
Author(s): DE SUTTER T, DEBUNNE H, TUMMERS P, VAN DEN BROECKE R
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 17   Date: 2014   
Pages: 941-948
DOI: 10.2143/TVG.70.17.2001677

Abstract :
Mutaties in het BRCA1- en het BRCA2-gen zijn de meest voorkomende oorzaak van erfelijke borst- en ovariumtumoren. BRCA1/2-geassocieerde borsttumoren hebben andere histopathologische en moleculaire kenmerken dan sporadische borsttumoren. Wegens de heterogeniteit tussen de studies is het moeilijk om een uitspraak te doen over de overleving bij BRCA1/2-geassocieerde borsttumoren. BRCA1-tumoren lijken het prognostisch slechter te doen, wat verklaard zou kunnen ­worden door hun ongunstigere histopathologische en moleculaire profiel.
Door de mutatie in het BRCA1/2-gen zijn deze tumoren gevoeliger aan radiotherapie. Borstsparende chirurgie met adjuvante radiotherapie is daardoor een goede behandeling met een uitstekende locoregionale controle. Gezien het verhoogde risico op contralaterale tumoren en de vaak jonge leeftijd van de BRCA-draagsters is een bilaterale mastectomie met een reconstructie echter te bespreken met de patiënte.
Platinumgebaseerde chemotherapie lijkt veelbelovend in een neoadjuvante setting. Daarnaast hebben de klassieke schema’s met taxanen en antracyclinen nog steeds hun rol. Een recente ontwikkeling is de “targeted” therapie met de angiogenese- en de PARP1-remmers (PARP: poly-ADP-ribose-polymerase). De eerste resultaten met de PARP1-remmer olaparib tonen een goede respons met een minimum aan toxiciteit bij BRCA1/2-draagsters met gemetastaseerde ziekte. Ook wordt er veel verwacht van de angiogeneseremmer bevacizumab. Het is nog wachten op studies die het voordeel van deze producten bevestigen.


Do BRCA1- and BRCA2-associated breast tumors need to be treated differently?
BRCA mutation-associated breast cancer differs from sporadic breast cancer with regard to its molecular and histopathologic features. Furthermore, women with germline BRCA1 or BRCA2 mutations are at an increased risk of developing asynchronous contralateral breast cancer. The purpose of this manuscript is to review the current data on the management of affected BRCA mutation carriers.
The increased risk of secondary cancer and the potential differences in the response to local and systemic therapy must be considered when making treatment decisions for BRCA mutation carriers with breast cancer. The published literature on the surgical options for the management of patients with BRCA1 and BRCA2 mutations is reviewed in this manuscript. Current data regarding the increased radiosensitivity, the increased sensitivity to platinum derivatives and the use of PARP inhibitors (PARP: poly-ADP-ribose-polymerase) are also reviewed.


download article
18.206.13.39.