PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een seksuologisch zorgtraject
Author(s): DEWITTE M, ELAUT E, VAN HOORDE B
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 17   Date: 2014   
Pages: 957-964
DOI: 10.2143/TVG.70.17.2001679

Abstract :
Recente cijfers van een grootschalige studie in Vlaanderen (“Sexpert”) tonen aan dat seksuele problemen vaak voorkomen. Ze gaan gepaard met een aanzienlijke lijdenslast en beïnvloeden aldus de levenskwaliteit van het individu en/of het koppel. Sommige problemen behoren tot het spanningsveld van ieder koppel en zijn van voorbijgaande aard. Andere problemen zijn eerder primair en chronisch of zijn het gevolg van psychische en lichamelijke aandoeningen die de seksuele respons rechtstreeks of onrechtstreeks beïnvloeden. In al deze gevallen kan de seksuoloog hulp bieden om de onderliggende dynamieken van het probleem aan te pakken, want psychosociale factoren (bv. faalangst, prestatiedruk, aanpassingsproblemen, stress, relatieproblemen, enz.) spelen een belangrijke rol in het ontstaan, het in stand houden of het verergeren van seksuele problemen, ook deze met een oorspronkelijk lichamelijke oorzaak. Aangezien seksuele problemen biopsychosociaal bepaald zijn, is het noodzakelijk om een multidisciplinair zorgtraject aan te bieden aan de patiënt, waarbij de seksuoloog in dialoog treedt met de medische zorgsector. Vervolgens zal de seksuoloog aan de hand van begeleidende gesprekken en concrete opdrachten proberen om de (lijdenslast ten gevolge van de) klacht te verminderen.


A program of sexological care
The results of a recent survey revealed that sexual problems are prevalent in Flanders (Belgium). They are associated with great distress and influence the quality of life of the individual and/or couple. Some problems are related to the course of life and may thus be considered temporary. Other problems are either primary and chronic or the consequence of psychological and physical disorders that directly or indirectly influence the sexual response. In all these instances, the sexologist can help dealing with the underlying dynamics of the problem: psychological factors (e.g. performance anxiety, stress, relationship problems, etc.) indeed play an important role in the cause, development, maintenance, and exacerbation of sexual problems, even in those with a primary physical cause.
As sexual problems are biopsychosocially determined, it is required to offer a multidisciplinary treatment to the patient, where the sexologist interacts with the medical care provider to help reducing the distress of the patient by means of counseling and practical assignments.


download article
54.161.118.57.