PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Pasgeboren donoren: over navelstrengbloed, amnionmembraan, enz.
Author(s): BEELE H, VANDEKERCKHOVE B
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 17   Date: 2014   
Pages: 965-969
DOI: 10.2143/TVG.70.17.2001680

Abstract :
Sinds de nieuwe regelgeving van december 2008 worden de weefsels en de cellen van overleden en levende donoren die weggenomen worden met het oog op geneeskundige toepassingen op de mens of onderzoek, alsook de embryo’s en de gameten, beschouwd als menselijk lichaams­materiaal (MLM).
In het UZ Gent zijn de diensten die MLM afleveren voor klinische toepassingen (de weefselbank, de hematopoëtische stamcellenbank, de navelstrengbloedbank, de stamcellenbank en het laboratorium voor in-vitrofertilisatie (ivf)) samengebracht op eenzelfde locatie in het Centrum voor Menselijk Lichaamsmateriaal. Ook de biobank, die MLM bewaart voor onderzoek, zal in de toekomst naar die locatie verhuizen. Op die manier kunnen de betrokken banken dezelfde cleanrooms en gemeenschappelijke logistieke voorzieningen gebruiken.
Bij een pasgeborene kan er MLM gepreleveerd worden, namelijk amnionmembraan en navelstrengbloed. De amnionmembraanbank en de navelstrengbloedbank staan in voor respectievelijk het verwerken, het bewaren en het distribueren van het weefsel of de cellen. De amnionmembraangreffes worden gebruikt in de behandeling van brandwonden en letsels van de conjunctiva. Hematopoëtische stamcellen uit navelstrengbloed kunnen gebruikt worden als alternatief voor stamcellen uit beenmerg in de behandeling van hematologische maligniteiten.


Neonatal donors: about cord blood, amniotic membrane, etc.
Tissue and cell grafts from deceased and living donors, but also embryos and gametes, are called “human body material” (HBM) since the introduction of the new Belgian legislation in December 2008.
In the University Hospital of Ghent (Belgium), the departments involved in the distribution of HBM for clinical applications (the tissue bank, the hematopoietic stem cell bank, the cord blood bank, the stem cell bank and the laboratory for in vitro fertilization (IVF)) are gathered on one single location in the HBM Center. Also the biobank, which is involved in the preservation of HBM for research purposes, will move to the same location in the near future. In this way, the banks involved can use the same cleanrooms and common logistic support.
In newborns, some types of HBM can be procured, such as amniotic membrane and cord blood. The amniotic membrane bank, respectively the cord blood bank, are responsible for the preparation, preservation and distribution of cells and tissues. The amniotic membrane allografts are used as a treatment for burn wounds and lesions of the cornea and the conjunctiva. Hematopoietic stem cells from cord blood can be used as an alternative for stem cells from bone marrow in treating hematologic malignancies.


download article
18.209.104.7.