PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Prenatale diagnostiek van congenitale afwijkingen: multidisciplinaire aanpak
Author(s): ROETS E, JANSSENS S, VANHAESEBROUCK P, VAN MULLEM A, WEYERS S, ROELENS K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 17   Date: 2014   
Pages: 983-988
DOI: 10.2143/TVG.70.17.2001683

Abstract :
Prenatale diagnostiek (PND) is een razendsnel evoluerend subspecialisme binnen de verloskunde. Dit heeft geleid tot een aantal evoluties: ouders verwachten een garantie op een “gezond” kind. In een klimaat van verregaande autonomie eist men vaak een soort van “alleenbeslissingsrecht” over het verdere verloop van de zwangerschap. PND komt steeds vaker aan bod in juridische procedures. De toenemende mogelijkheden in het genetische onderzoek kunnen leiden tot vaststellingen die niet het oorspronkelijke doel waren van het onderzoek of waarvan de klinische gevolgen onduidelijk of (vooralsnog) onbehandelbaar zijn. Daarnaast betreft het een zeer gevoelig en emotioneel beladen domein in de geneeskunde.
Al deze evoluties hebben ertoe geleid dat een raadpleging in een prenataal diagnostisch centrum op een professionele manier aangepakt moet worden door een prenataal diagnosticus met kennis ter zake, alsook gebaseerd moet zijn op een aantal hoekstenen: multidisciplinariteit (met een continue beschikbaarheid van specialismen zoals medische genetica en neonatologie, alsook de ad-hocbeschikbaarheid van pediatrische orgaanspecialisten), wetenschappelijke expertise (aangepast aan de meest recente evidentie), patiëntcommunicatieve vaardigheden (met aandacht voor de patiënt met inbegrip van de psychologische en de sociale aspecten), een continue paramedische ondersteuning door vroedvrouwen en sociaal assistenten met een specifieke opleiding en tot slot een collegiale samenwerking met de verwijzer.


Prenatal diagnosis of congenital malformations: multidisciplinary approach
Prenatal diagnosis is a rapidly evolving subspecialism within obstetrics, leading to evolutionary changes: some parents expect a “guaranteed healthy child” at birth. In a society claiming an almost total autonomy, people desire to decide themselves concerning their pregnancy. More and more, prenatal diagnostic elements are used in legal procedures. The progression in genetic diagnosis can lead to “accidental findings” or findings of which the clinical consequences currently remain unsolved. All these aspects take place in a very sensitive period of the patient’s life, with extreme emotional changes during a relatively short time period.
These evolutions are leading to the organization of a tertiary prenatal diagnostic center which must be based on some specific cornerstones: medical professionalism in a multidisciplinary setting based on the most recent evidence, communicative skills for bringing bad news, care for the psychological and social aspects of the patient’s life, and labor with paramedical professions such as adequately trained midwives and social workers. All this must be realized in a climate of collegiality and efficient communication with the referral centers.


download article
35.173.234.237.