PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Hemihyperplasie: gevalsbespreking en literatuuroverzicht
Author(s): VAN CLEYNENBREUGEL S, MULIER T, VAN BUGGENHOUT G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 1   Date: 2015   
Pages: 30-37
DOI: 10.2143/TVG.71.01.2001765

Abstract :
Hemihyperplasie is een relatief zeldzame aandoening die sporadisch voorkomt of deel uitmaakt van een syndroom. De aandoening wordt gekenmerkt door overgroei van cellen in één lidmaat of lichaamshelft. Meestal treedt hemihyperplasie op in het kader van het syndroom van Beckwith-­Wiedemann. Daarnaast is er eveneens een verhoogd risico op de ontwikkeling van tumoren op kinderleeftijd, zoals wilmstumoren en hepatoblastomen.
In dit artikel worden de klinische gegevens besproken van een 4,5 maanden oude zuigeling en wordt er een overzicht gegeven van de literatuur. De oorzaken, de gevolgen en de behandelingsmethoden worden besproken en eveneens wordt het nut van een systematische tumorscreening bij deze patiënten bediscussieerd.


Hemihyperplasia: case report and literature review
Hemihyperplasia is a rare condition presenting as part of a syndrome or as an isolated finding. Most frequently, it is associated with the Beckwith-Wiedemann syndrome. Hemihyperplasia is characterized by an increase in the number of cells in a unilateral part of the body or one extremity. Patients with hemihyperplasia have an increased risk of developing tumors during childhood, such as a Wilms tumor or a hepatoblastoma.
In this manuscript, the medical history of a four-month-old child with hemihyperplasia is described. An overview of the literature is presented and the causes, consequences, treatment options and value of a systematic tumor screening are discussed.


download article
35.175.200.4.