PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Atypische mycobacteriële infecties na transplantatie: casus en literatuuroverzicht
Author(s): MICHALAK M, HELBERT M, BOSMANS JL
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 4   Date: 2015   
Pages: 211-217
DOI: 10.2143/TVG.71.04.2001794

Abstract :
Een 56-jarige patiënt werd vijf maanden na een niertransplantatie opgenomen vanwege progressief toenemende vermoeidheid en inspanningsdyspneu. Vóór de niertransplantatie leed hij aan een chronisch aanslepende “exit site”-infectie (ESI) van de peritoneale-dialysekatheter (PD-katheter). Tijdens de hospitalisatie werd de diagnose gesteld van een cytomegalovirusinfectie (CMV-infectie), Pneumocystis jiroveci-pneumonie en Mycobacterium fortuitum-peritonitis. Ondanks een adequate antibioticatherapie overleed hij vijftig dagen na de opname aan het “acute respiratory distress syndrome” (ARDS) en multiorgaanfalen.
Opportunistische infecties vormen een belangrijk probleem bij transplantatiepatiënten. In tegenstelling tot de klassieke opportunistische infecties (zoals CMV en Pneumocystis jiroveci) werden atypische of niet-tuberculeuze mycobacteriële infecties (NTM-infecties), zoals Mycobacterium fortuitum, veel minder uitgebreid beschreven in de post(nier)transplantatiesetting. Hieronder wordt een casus van NTM-geassocieerde peritonitis na een niertransplantatie beschreven.


Atypical mycobacterial infections after kidney transplantation: case report and literature review
A 56-year-old man was admitted to the hospital with increasing fatigue and breathlessness five months after a kidney transplantation. Prior to the transplantation, he suffered a chronic peritoneal catheter “exit site” infection (ESI). During his actual hospital stay, he was diagnosed with a cytomegalovirus (CMV) infection, a Pneumocystis jiroveci pneumonia and a Mycobacterium fortuitum peritonitis. Despite an adequate antibacterial treatment, he passed away fifty days after his admission due to the acute respiratory distress syndrome (ARDS) and multi-organ failure.
Opportunistic infections remain a major problem after organ transplantation. Atypical or nontuberculous mycobacterial (NTM) infections (such as Mycobacterium fortuitum) are very uncommon and thus poorly reported in transplant recipients, in contrast to the common classical infections (such as CMV or Pneumocystis jiroveci).
In this manuscript, a case of NTM-associated peritonitis is described.


download article
54.81.69.220.