PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Dunnedarmobstructie na laparoscopische roux-en-Y gastric bypass
Author(s): STRYPSTEIN S, HAECK K, VUYLSTEKE P, PATTYN P, SMET B
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 4   Date: 2015   
Pages: 218-224
DOI: 10.2143/TVG.71.04.2001795

Abstract :
Dunnedarmobstructie (DDO) is een belangrijke verwikkeling van de laparoscopische roux-en-Y ­gastric bypass (LRYGBP). Deze verwikkeling kan onder andere veroorzaakt worden door een interne hernia, een adhesiegeïnduceerde obstructie, een anastomotische vernauwing of een buikwandhernia.
Twee casussen, waarbij het postoperatieve verloop na roux-en-Y-gastric bypass verwikkeld werd met een dunnedarmobstructie, worden getoetst aan de literatuur betreffende de etiologie, de symptomatologie, de diagnostiek en de behandeling van een dunnedarmobstructie.
Een gewijzigde darmanatomie na een LRYGBP zorgt voor een diagnostische uitdaging. Interne herniatie, de grootste oorzaak van obstructie, ontgaat dikwijls de diagnose. Kennis van post-gastric-bypassanatomie is dan ook noodzakelijk voor chirurgen en radiologen die betrokken zijn in de postoperatieve zorg van bariatrische patiënten. Aangezien de meeste obstructies laparoscopisch te behandelen zijn en een negatieve laparoscopische verkenning een minimale morbiditeit veroorzaakt, moet een chirurgisch onderzoek bij voorkeur laparoscopisch uitgevoerd worden.


Small bowel obstruction after laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass
Small bowel obstruction is one of the most important complications of the laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass. This can be caused by internal herniation, an adhesion-induced obstruction, an anastomotic stricture or an abdominal wall hernia.
The medical history of two patients, in which the postoperative course after Roux-en-Y gastric bypass was complicated with small bowel obstruction, is compared with the literature regarding the etiology, symptomatology, diagnosis and treatment of small bowel obstruction.
An altered intestinal anatomy after laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass creates a diagnostic challenge. Internal herniation, the most important cause of obstruction, often eludes diagnosis. Know-how of post-gastric bypass anatomy is a must for surgeons and radiologists involved in the postoperative care of bariatric patients. As most of the obstructions can be solved laparoscopically and a negative laparoscopic exploration causes mini­mal morbidity, a surgical exploration is preferably performed laparoscopically.


download article
18.206.13.39.