PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Tricyclische antidepressiva en het QTc-interval bij ouderen
Author(s): LANSSENS F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 4   Date: 2015   
Pages: 237-242
DOI: 10.2143/TVG.71.04.2001798

Abstract :
Tricyclische antidepressiva (TCA’s) kunnen de QTc-tijd (de QT-tijd aangepast naar de hartfrequentie) verlengen en dit kan in zeldzame gevallen aanleiding geven tot levensbedreigende ventriculaire tachyaritmieën, met name “torsades de pointes” (Tdp). Alvorens een TCA voor te schrijven moeten voor- en nadelen afgewogen worden om dit type van bijwerkingen te voorkomen. Bij oudere patiënten met al bestaande risicofactoren voor QTc-verlenging is het aan te bevelen om vóór het starten van de medicatie een uitgangselektrocardiogram (ecg) te maken en dit te herhalen. Ook wordt aanbevolen om bij deze patiëntengroep op regelmatige basis de elektrolyten te controleren.


Tricyclic antidepressants and QT-interval in elderly patients
Tricyclic antidepressants (TCA) can prolong the QTc-interval (rate-corrected QT interval) and may cause, in rare cases, life-threatening polymorphic ventricular tachyarrhytmia, called “torsades de pointes”. Before prescribing a TCA the physician should carefully assess its risks and benefits to avoid these type of adverse reaction, particularly in the presence of additional risk factors.
In elderly patients presenting additional risk factors, it is recommended to carry out an EG before starting medication and to repeat this. Additionally, electrolytes should regularly be monitored in this group of patients.


download article
3.227.233.55.