PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Overzicht van de nieuwe anti-epileptica
Author(s): VAN DYCKE A, VAN ZANDYCKE M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 5   Date: 2015   
Pages: 284-294
DOI: 10.2143/TVG.71.05.2001806

Abstract :
In het jaar 2000 verscheen in dit tijdschrift een consensustekst over nieuwe anti-epileptica. Deze vervolgtekst wordt nog steeds opgesteld als een leidraad voor artsen die patiënten met ­epilepsie behandelen. Het doel van de behandeling met anti-epileptica is volledige aanvalsvrijheid, terwijl bijwerkingen en interacties worden vermeden. Dit doel kan jammer genoeg met de klassieke anti-epileptica niet bij alle patiënten worden bereikt. Daarom werden er nieuwe middelen ­ontwikkeld, die beter moeten beantwoorden aan het optimale profiel.
De farmacodynamische, -kinetische en -therapeutische eigenschappen van deze nieuwe anti-epileptica worden in dit overzicht toegelicht. De mogelijke indicaties van deze producten worden aangegeven. Aanvullend wordt er ook ingegaan op het gebruik van anti-epileptica bij zwangerschap en op de plaats van de generische anti-epileptica.
De nieuwe aanwinst van anti-epileptica betekent zeker een verruiming van het therapeutische arsenaal. Toch blijft nog steeds ongeveer 30% van de patiënten epileptische aanvallen doormaken ondanks een behandeling met anti-epileptica. Deze groep van patiënten met refractaire epilepsie moet tijdig verwezen worden naar een referentiecentrum voor refractaire epilepsie voor de evaluatie van alternatieve (chirurgische) behandelingsopties. De recente herdefiniëring van de term “refractaire epilepsie” wordt hier ook besproken.


Overview of the newer antiepileptic drugs
In 2000, an overview of the new antiepileptic drugs was published in this journal. In the past fifteen years, more information about these new treatments became available; newer antiepileptic drugs have also been introduced in Belgium: pregabalin, levetiracetam, lacosamide, retigabine, rufinamide, stiripentol and perampanel.
These new treatments are presented in detail, together with their therapeutic indications and relevance. Also, an overview of the important factors regarding the choice of the appropriate antiepileptic drug is discussed.


download article
3.227.233.55.