PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Psychopathologie bij kinderen met het syndroom van Klinefelter
Author(s): WOUTERS S, FRANSSEN M, LAMPO A
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 5   Date: 2015   
Pages: 322-326
DOI: 10.2143/TVG.71.05.2001813

Abstract :
Het syndroom van Klinefelter (KS) is op kinderleeftijd vaak geassocieerd met belangrijke emotionele, sociale, leer- en gedragsproblemen. Deze kunnen evolueren tot een ernstige psychopathologie op volwassen leeftijd.
Het voorliggende artikel geeft een overzicht van de huidige literatuur over deze problemen bij minderjarigen met KS. Verder worden er enkele behandelingsadviezen en aanbevelingen gegeven voor psychodiagnostisch onderzoek.


Psychopathology in children with Klinefelter syndrome
Klinefelter syndrome (KS) is often associated with important emotional, social, learning and behavioral problems during childhood. These can evolve into psychiatric disorders at a later age.
This manuscript gives an overview of the current literature concerning these problems in children with KS. Therapeutic and diagnostic advice is given.


download article
34.226.234.20.