PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het postpericardiotomiesyndroom: herkenning, behandeling en preventie
Author(s): VANTOMME O, KERSSCHOT I, STAESSEN D
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 7   Date: 2015   
Pages: 434-439
DOI: 10.2143/TVG.71.07.2001829

Abstract :
De ziektegeschiedenis van een 58-jarige man met plotse malaise, thoracale pijn en bilaterale schouderlast na een pneumonectomie rechts wordt beschreven. De tentatieve diagnose van het postpericardiotomiesyndroom (PPS) werd gesteld en een behandeling met anti-inflammatoire agentia werd gestart.
PPS dient zich typisch aan in de late postoperatieve periode na cardiale heelkunde, maar kan voorkomen bij elke ingreep waarbij het pericard betrokken is. Het wordt gekenmerkt door pleurale, pneumonische en/of pericardiale inflammatie in verschillende gradaties van ernst. De initiële evaluatie omvat een bloedname met cytologie, erytrocytsedimentatiesnelheid en C-reactieve proteïne (CRP), alsook een thoraxfoto en een transthoracale echocardiografie. Precieze diagnostische criteria zijn momenteel in omloop, maar zijn nog niet wijdverspreid. Variabel beschreven incidenties van deze verwikkeling zijn dan ook het gevolg. De behandeling is relatief eenvoudig met anti-inflammatoire agentia zoals acetylsalicylzuur, ibuprofen of eventueel prednison. Mogelijk is er voor colchicine een preventieve rol weggelegd.


Postpericardiotomy syndrome: recognition, treatment and prevention
The medical history of a 58-year-old man with sudden pallor, malaise, and shoulder and thoracic pain after a right pneumonectomy for a spinocellular bronchus carcinoma is reported. A tentative diagnosis of the postpericardio­tomy syndrome (PPS) was put forward and a treatment with anti-inflammatory drugs successfully initiated.
Typically, PPS occurs in the late postoperative period after cardiac surgery, but it can complicate any surgery involving the pericardium. PPS can present itself with pleural, pneumonic or pericardial inflammation in various degrees of severity. The initial evaluation should include a complete blood count with the C-reactive protein, the erythrocyte sedimentation rate and the cardiac enzymes, as well as a chest radiograph and a transthoracic echocardiography. Precise diagnostic criteria are proposed but not yet commonly accepted, hence the variable literature incidence. The treatment includes anti-inflammatory agents, such as acetylsalicylic acid, ibuprofen or eventually prednison. A preventive role for colchicine is currently investigated.


download article
18.209.104.7.