PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Poliklinische rookstopinterventie bij rokers met comorbiditeiten
Author(s): SONNEVILLE B, SALHI B, VAN DAMME G, DEROM E, VAN MEERBEECK JP
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 7   Date: 2015   
Pages: 470-477
DOI: 10.2143/TVG.71.07.2001835

Abstract :
Bij niet-comorbide rokers leidt intensieve gedragstherapie in combinatie met nicotinesubstitutie tot een gepoolde “quit rate” (QR) van 22%. Over het succes van deze aanpak bij de comorbide roker is tot vandaag weinig gekend. Tussen januari 2010 en maart 2012 werd er bij 318 deelnemers aan de rookstoppolikliniek van het UZ Gent een retrospectieve analyse uitgevoerd. De rookstop werd gevalideerd door een CO-meting. De QR werd gedefinieerd als de verhouding tussen het huidige aantal deelnemers gestopt twaalf maanden na de stopdatum en alle deelnemers die een rookstopdatum vastlegden.
115 deelnemers, van wie 56% mannen, werden opgenomen in de studie. Hun mediane leeftijd bedroeg 52 jaar, het mediane aantal pakjaren 30 (2-80), het mediane aantal sigaretten per dag 19 (3-50), de mediane Fagerström Index vijf punten (0-10) en de mediane Charlson Comorbidity Index (CCI) twee punten (0-10). De QR na twaalf maanden bedroeg 21% (95%-betrouwbaarheidsinterval (95%-BI): 14-29). In een multivariate analyse blijken een (voor)geschiedenis van kanker (odds ratio (OR): 9,1; 95%-BI: 1,7-49,2; p = 0,01) en een hogere leeftijd (OR: 1,1; 95%-BI: 1,01-1,16; p = 0,03) significant geassocieerd te zijn met een succesvolle rookstop.
Een rookstopinterventie bij comorbide rokers heeft een QR die equivalent is aan de gerapporteerde QR bij niet-comorbide rokers.


Outpatient smoking cessation in non-healthy smokers
In “healthy” smokers, intensive counseling (IC) with nicotine replacement therapy (NRT) results in a sustained one-year quit rate (QR) of 22%. The value of this approach in smokers with different comorbidities is unclear.
Retrospectively, all 318 consecutive patients referred to the smoking clinic of the University Hospital of Ghent (Belgium) between January 2010 and March 2012 were analysed. All patients were followed at least twelve months. Smoking cessation (SC) intervention consisted of NRT and at least six clinic visits after the quit date with CO-validated SC. The point prevalent QR is defined as the number of sustained quitters at one year over all participants receiving a quit date. Drop-outs are censored as failures. Data are reported as medians. A multivariate analysis (MVA) of the prognostic factors was conducted with a backward logistic regression.
115 patients were included: 56% were men, they were on average 52 years old (21-78), had 30 pack years (2-80) and smoked 20 cigarettes per day (4-50). 58% of the patients had a mild, 35% a moderate and 7% a severe Charlson Comorbidity Index (CCI). The Fagerström Index was 5 (0-10): 23% with a high and 26% with a very high dependence. The comorbidities were chronic obstructive pulmonary disease (COPD) (35%), ischemic heart disease (4%), alcohol abuse (31%), depression (27%), cancer (12%), asthma (13%) and peripheral arterial disease (PAD) (9%). The patients attended four clinic visits (1-10) with an NRT compliance of 72%. The overall QR was 21% (95%-confidence interval (95%-CI): 14-29). Comorbid cancer (odds ratio (OR): 9.1, 95%-CI: 1.7-49.2, p = 0.01) and age (OR: 1.08, 95%-CI: 1.01-1.16, p = 0.03) were independent prognostic factors for successful SC.
In this series of non-healthy smokers, the QR after IC and NRT is similar as reported in healthy smokers. Comorbid cancer, an increasing age and a low score on the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) are associated with successful SC.


download article
34.239.158.107.