PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Windpokkeninfectie bij kinderen: toch niet zo onschuldig voor het hart?
Author(s): LECOMTE E, FRANÇOIS K, GORRÉ F, WILLEMS J, SCHELSTRAETE P, DE WOLF D, VANDEKERCKHOVE K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 7   Date: 2015   
Pages: 482-486
DOI: 10.2143/TVG.71.07.2001837

Abstract :
Windpokken of varicella is een meestal onschuldige aandoening met in de meerderheid van de gevallen een mild klinisch verloop. Goed gekende verwikkelingen zijn een bacteriële surinfectie, alsook neurologische (meningitis en encefalitis) en respiratoire (otitis media en pneumonie) verwikkelingen. In dit artikel wordt er aan de hand van een casus een overzicht gegeven van de beschreven cardiale verwikkelingen. Meer bepaald gaat het om myocarditis en geleidingsstoornissen met een totaal atrioventriculair blok door het varicella-zostervirus, pericarditis met het risico op een tamponade en endocarditis door secundaire bacteriële infiltratie. Een snelle diagnose van deze weinig voorkomende verwikkelingen is aangewezen aangezien uitstel van behandeling gepaard gaat met een slechtere prognose. Een cardiale evaluatie is daarom aangewezen bij kinderen die klinisch achteruitgaan. Alarmsymptomen zijn aanhoudende hoge koorts en tachypneu zonder evidente respiratoire haard.
In de literatuur is er discussie over een universeel windpokkenvaccinatieschema. Landen zoals de Verenigde Staten, Duitsland en Canada zagen de morbiditeit en de mortaliteit ten gevolge van windpokken merkbaar dalen door de introductie van een veralgemeend vaccinatieprogramma. In België is dit niet vervat in de richtlijnen van de Hoge Gezondheidsraad van 2005. Deze zouden binnenkort wel herzien worden.


Cardiac complications of chickenpox: not frequent, potentially dangerous
Chickenpox or varicella is usually a self-limiting and harmless disease. Possible complications are a bacterial surinfection, as well as neurological (meningitis and encephalitis) and respiratory (otitis media acuta and pneumonia) complications.
In this manuscript, the potential cardiac diseases as a consequence of a varicella infection are described. As outlined in several case reports and reviews, myocarditis, a third-degree atrioventricular block, pericarditis with the risk of a tamponade and endocarditis by
secondary bacterial infiltration may occur. These problems do not occur frequently, but are potentially dangerous if left untreated. A cardiac evaluation has to be considered for children who are clinically unwell. Alarm signs are a persistent high fever and tachypnea without a respiratory focus. Currently, there is a lot of discussion about a universal vaccination program against varicella infections. In countries such as the United States, Germany and Canada, the mortality rates declined due to the generalized introduction of such a program.
In Belgium however, the 2005 national guidelines do not recommend this program due to its cost-effectiveness and the low vaccination coverage. These regulations will, however, be reconsidered in the near future.


download article
54.81.69.220.