PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Mijlpalen in de geschiedenis van de anesthesie
Author(s): DE TURCK B
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 12   Date: 2015   
Pages: 853-859
DOI: 10.2143/TVG.71.12.2001891

Abstract :
De zoektocht naar pijnstilling is van alle tijden. Precolumbiaanse vondsten tonen cocablad kauwen voor het ten strijde trekken. In Azië vond men in verschillende plantensappen pijnstillende, hypnotische of euforische eigenschappen. De slaapverwekkende sponsen, doordrongen van deze sappen, werden van in de oudheid tot in de 18de eeuw gebruikt.
De ontdekking van zuurstof in 1771 luidde het “gastijdperk” in. De etherdemonstratie door William Thomas Green Morton op 16 oktober 1846 in het Boston Massachusetts General Hospital betekende de mijlpaal in de moderne anesthesie. Hoewel het niet de eerste keer was dat ether voor anesthesie gebruikt werd, heeft dit de medische wereld en het denken fundamenteel veranderd. Plots was pijn bij chirurgie uit den boze. Met postboten kwam het belangrijke nieuws naar Europa en snel werd ether – en een jaar later chloroform – overal als narcosemiddel gebruikt.
De vooruitgang in de 20ste eeuw is te danken aan de drukflessen, flowmeters, de intraveneuze weg, het zoeken naar steeds veiligere middelen en de kennis van de ademhalingsfysiologie. De Belgen speelden hierbij geen onbelangrijke rol. De anesthesie heeft zijn plaats opgeëist en werd een volwaardige discipline. Het waken over de patiënt tijdens het hele operatieve gebeuren, de pijntherapie en de intensieve geneeskunde zijn bij de aanvang van de 21ste eeuw de kerntaken geworden van de moderne anesthesist.


Milestones in the history of anaesthesia with emphasis on the Belgian contribution
The quest for pain relieve is as old as mankind, from pre-Columbian coca leaf chewing to Asian use of plant juices. Imbedded sponges were used during the Middle Ages until the eighteenth century. The discovery of oxygen in 1771 was the start of the use of gasses. The first public demonstration of the anaesthetic properties of ether on 16 October 1846 meant a giant leap towards the use of anaesthesia for every (painful) operation. Streamers brought the news across the ocean and soon after ether or chloroform was used for all kinds of operations. Different doctors invented various inhalers and masks.
The progress in anaesthesia in the 20th century was due to flow meters, the intravenous injection, locoregional use of anaesthesia, the capacity to stock gasses under pressure, the quest for safer products and knowledge of breathing physiology. Belgians played a considerable role in this. Anaesthesiology became
a significant discipline. At the start of the 21th century, managing the patient through the operation, pain relieve and intensive care are the core tasks of every modern anaesthetist.


download article
34.236.170.48.