PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Ethische aspecten bij weigeren van therapie bij minderjarigen met een chronische pathologie: is er een rol voor juridische interventie?
Author(s): VERBRUGGEN J, DENEYER M, MATTHYS D
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 17   Date: 2015   
Pages: 1081-1085
DOI: 10.2143/TVG.71.17.2001930

Abstract :
In de praktijk zijn er in België zelden juridische interventies nodig in geval van therapieweigering door ouders bij hun kind. De Belgische wet biedt de mogelijkheid om het ouderlijke gezag te overrulen indien de niet-competente minderjarige spoedeisende hulp nodig heeft. Buiten het wettelijke kader wordt correct handelen eerder geleid door ethische principes dan juridische.
Aan de hand van een casus worden de ethische principes besproken bij therapieweigering door ouders van kinderen met een chronische aandoening. Juridische interventies moeten na multi­disciplinair overleg een laatste toevlucht zijn.


Ethical aspects of parental refusal of therapy for their child with a chronic disease: is there a role for a judicial intervention?
In Belgium, judicial interventions are rare in case of parental decline of therapy for their child. The Belgian law provides the opportunity to overrule the parental authority if a non-competent minor needs emergency help. Beside this judicial point of view, most cases are based on an ethical point of view.
Based on a case report, the ethical principles are discussed when parents refuse therapy for their children with a chronic disease. Judicial interventions must be the last option, after a multidisciplinary discussion.


download article
18.206.13.39.