PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Ketamine: een snelwerkende behandelingsstrategie bij depressie?
Author(s): WYNENDAELE F, CROMBEZ E, LEMMENS GMD, AUDENAERT K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 17   Date: 2015   
Pages: 1095-1103
DOI: 10.2143/TVG.71.17.2001933

Abstract :
Ketamine, een N-methyl-D-aspartaat-receptorantagonist (NMDA-receptorantagonist) en gekend anestheticum, kwam in 2000 voor het eerst in de belangstelling als nieuwe behandelingsstrategie bij depressie. Verschillende klinische studies toonden intussen aan dat een eenmalige intraveneuze toediening van ketamine in een lage dosis een snel therapieantwoord bewerkstelligt bij patiënten met majeure depressie en dit in tegenstelling tot de huidige medicamenteuze behandelingen (gebaseerd op monoaminerge systemen), waarbij het effect pas na enkele weken optreedt. Er wordt gesuggereerd dat ketamine de mate van suïcidaliteit vermindert en bij gebruik in combinatie met elektroconvulsietherapie (ECT) de respons verbetert. Het effect is krachtig, maar kortdurend. Er zijn echter ook belangrijke dissociatieve en hallucinogene bijwerkingen. De parenterale toedieningswijze, de noodzaak tot monitoring en de onduidelijkheid over de bijwerkingen op lange termijn begrenzen de wijdverspreide toepasbaarheid. Verder onderzoek rond ketamine en NMDA-­antagonisme is veelbelovend en opent de weg naar nieuwe therapeutische strategieën bij depressie.


Ketamine: a new and rapid-acting treatment for depression?
Ketamine, an N-methyl-D-aspartate (NMDA) antagonist and well-known anesthetic drug, attracted the attention as a new antidepressant in 2000 for the first time. In the meanwhile, several studies confirmed the fast antidepressant effect after a single intravenous ketamine infusion in patients suffering from major depression, in contrast to all current antidepressants (based on the monoaminergic systems), which require a lag period of several weeks before improvements in mood and wellbeing are felt.
Ketamine is suggested to reduce suicidal ideations and could also improve the treatment response when used in combination with electroconvulsive therapy. Nevertheless, there are some important limitations. The effect of ketamine is rapid and powerful, but short-lived. The intravenous route of administration, the necessity of monitoring and the uncertainty about the long-term side-effects limit its widespread use in clinical practice. Studies explo­ring the use of ketamine and other NMDA antagonists are nonetheless very promising and may further contribute to the development of new therapeutic strategies for depression.


download article
18.209.104.7.