PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Ziekte van Kümmell: een unieke casus met beeldvorming van de verschillende stadia van wervelvernietiging
Author(s): DENUTTE I, DEVOOGHDT M, LINDEN P, PEERS K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 17   Date: 2015   
Pages: 1138-1141
DOI: 10.2143/TVG.71.17.2001939

Abstract :
De ziekte van Kümmell (ZK) is een zeldzame aandoening waarbij er een ernstige wervelindeuking optreedt weken tot maanden na een eerder mineur spinaal trauma. Hoewel deze aandoening meer dan 100 jaar geleden voor het eerst werd beschreven, zijn er nog maar enkele gevallen gerapporteerd en bestaat er nog steeds discussie over de onderliggende pathofysiologie.
In dit artikel wordt de ziektegeschiedenis beschreven van een 81-jarige man met progressief ontstane rugpijnklachten sinds meer dan een maand. Drie maanden voordien had hij een banale val gemaakt. De initiële beeldvorming was negatief. De controlebeeldvorming één week nadien bleef negatief. Retrospectief gezien was er toen wel reeds een collectie van gas anterieur in wervellichaam L1, maar dit werd destijds niet opgemerkt. De huidige beeldvorming, drie maanden na de val, toonde een ernstige indeuking van wervellichaam L1. Dit klinische verloop is pathognomonisch voor ZK. De meest aanvaarde hypothese voor het onderliggende mechanisme is avasculaire osteonecrose. Hoewel conservatieve behandelingsmethoden vaak falen voor deze aandoening, gaf dit toch voldoende pijnverlichting voor de patiënt. Minimaal invasieve chirurgie kan toegepast worden (vertebro- of kyfoplastiek). Er is echter een verhoogd risico op cementlekkage tijdens de procedure wegens de ernst van de wervelvernietiging.


Kümmell’s disease: unique case with consecutive radiological images of vertebral destruction
Kümmell’s disease is a rare condition in which patients develop a severe vertebral collapse weeks to months after an otherwise asymptomatic minor trauma. Although first described in 1891, only a few cases have been reported in the literature and the underlying pathophysio­logy is still controversial.
An 81-year-old man complains of progressive severe lumbar pain since approximately one month. A CT scan three months earlier shows mild degenerative changes. A scan one week later reveals the typical intravertebral vacuum cleft in L1. The most recent scan shows severe collapse of L1. There was no history of recent trauma, except for a minor fall approximately three months earlier.
Kümmell’s disease predominantly occurs in the elder population. The most accepted underlying pathophysiology nowadays is avascular osteonecrosis. Five stages have been described, characterized by an asymptomatic period after minor trauma. The intravertebral vacuum cleft (sign of accumulation of gas in the vertebra) can be seen on a CT scan and an MRI. The main differential diagnosis is an infection, a malignant process and multiple myeloma. Surgical and nonsurgical treatment options have been described. Percutaneous vertebral increase is subject of further investigation and shows good results, except for some specific complications when used for this disease.
Kümmell’s disease is a rare cause of severe low back pain in the elder population. Its main differential diagnoses are malignant processes and infections. It is therefore important to re-cognize this condition. Also for the neurosurgeon it is important to understand the underlying pathophysiology as specific complications may occur.


download article
34.226.234.20.