PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Elektromagnetische overgevoeligheid
Author(s): DE RIDDER M, BRAECKMAN L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 24   Date: 2015   
Pages: 1623-1628
DOI: 10.2143/TVG.71.24.2002020

Abstract :
Personen die niet-specifieke klachten zoals hoofdpijn, moeheid en concentratieproblemen toeschrijven aan de blootstelling aan elektromagnetische velden noemen zich elektro­magnetisch overgevoelig of elektrosensitief. Uit provocatietesten blijkt echter dat de blootstelling aan elektromagnetische velden zoals die voorkomen in onze leefomgeving niet de oorzaak is van de klachten. Bij deze patiënten zal men dus moeten zoeken naar een andere oorzaak. In eerste instantie zal men moeten nagaan of een nog niet gediagnosticeerde somatische of psychiatrische ziekte aanwezig is. Indien die er niet is, gaat het waarschijnlijk om somatisatie of een nocebo-effect (negatief verwachtingseffect). In deze gevallen zal men de patiënt goed moeten inlichten over zowel de aard van de blootstelling aan elektromagnetische velden in de leefomgeving als de wetenschappelijke kennis betreffende de gezondheidseffecten die elektromagnetische velden kunnen veroorzaken. Vervolgens kan men een symptomatische behandeling instellen waarbij cognitieve gedragstherapie de voorkeur krijgt. Maatregelen die tot doel hebben de blootstelling te beperken of te vermijden zijn niet aangewezen omdat de patiënt hierdoor een toenemend vermijdingsgedrag kan vertonen en zo sociaal geïsoleerd geraakt.


Electromagnetic sensitivity
People with electromagnetic sensitivity (electrosensitivity) complain of nonspecific symptoms such as headaches, fatigue and concentration problems which they attribute to exposure to electromagnetic fields produced by commonplace technologies. Since provocation studies have demonstrated that exposure to electromagnetic fields is not the cause of the symptoms, physicians should search for another explanation.
Excluding not yet diagnosed somatic or psychiatric diseases which can explain the symptoms is the first step. If nothing is found one should assume that the symptoms are caused by somatisation or a nocebo-effect (negative expectation effect). For these cases it is important to provide the patient with correct information about the exposure to electromagnetic fields in everyday life and the scientific knowledge about the possible health effects caused by electromagnetic fields. The treatment will be symptomatic. Cognitive behavioral therapy is the first choice. Measures to reduce the exposure are not warranted as the patient may present an increasing beha­viour of avoidance and thus get isolated socially.


download article
34.226.234.20.