PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Ernstig zieke prematuur met huidaantasting
Author(s): VAN HOREBEEK I, VERLINDE P, LAMPMANN S, DEVLEESCHOUWER E, CORTHOUTS I
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 24   Date: 2015   
Pages: 1636-1640
DOI: 10.2143/TVG.71.24.2002022

Abstract :
Infecties met groep B-streptokokken (GBS) zijn een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit bij de neonaat en de zuigeling. Ondanks de vaak aspecifieke presentatie moeten zij snel herkend worden aangezien zij vaak fulminant verlopen. In functie van de leeftijd waarop de infectie doorgemaakt wordt, worden GBS-infecties onderverdeeld in early-onset (dag 0 tot dag 6), late-onset (dag 7 tot dag 89) en very late-onset (vanaf dag 90). De meest voorkomende presentatie van late-onset GBS-infecties is bacteriëmie of meningitis, maar ook osteomyelitis, septische artritis of cellulitis-adenitis komen voor.
In dit artikel wordt een prematuur beschreven met een zeldzame presentatie van een late-onset GBS-infectie en worden de epidemiologie, de risicofactoren, de diagnose, de behandeling en de prognose van late-onset GBS-infecties bij neonaten en zuigelingen overlopen.


Critically ill infant with skin involvement
Group B streptococcal (GBS) disease in neonates and infants has a significant morbidity and mortality. Even though the initial presentation is often nonspecific, early detection is vital since the course of the disease is often fulminant. GBS disease is labeled early-onset (day 0-day 6), late-onset (day 7-day 89) or very late-onset (from day 90), based on the infant’s age. Bacteremia and meningitis are the most frequent presentations of late-onset GBS infections. Osteomyelitis, septic arthritis or cellulitis-adenitis have been reported as well.
In this report, a premature infant with the rare presentation of late-onset GBS disease is described and the epidemiology, risk factors, diagnosis, treatment and prognosis are discussed.


download article
34.238.194.166.