PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Aanvraagprocedure voor woonzorgcentra: naar een gestandaardiseerd opnameformulier
Author(s): DE LEPELEIRE J, MONSTREY M, PIERLOOT S, VANTHOMME S
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 17   Date: 2016   
Pages: 973-980
DOI: 10.2143/TVG.72.17.2002175

Abstract :
Door het probleem van wachtlijsten nemen oudere mensen die in aanmerking komen voor een verblijf in een woonzorgcentrum (WZC), contact met meerdere centra. Het doel van dit onderzoek was dan ook een uniform aanvraagformulier tot opname in een WZC samen te stellen dat geldt voor meerdere woonzorgcentra en digitaal ingevuld kan worden. Hiervoor werden de opnameformulieren van acht woonzorgcentra in de zorgregio Mortsel verzameld. Deze werden onderling vergeleken en getoetst aan de vereisten zoals beschreven in het Koninklijk Besluit (KB). Tevens werd toekomstgericht rekening gehouden met de vernieuwingen die in de ouderenzorg doorgevoerd zullen worden, zoals de invoering van de BelRAI, de Belgische vertaling van het “Resident Assessment Instrument” (RAI). Als resultaat werd een uniform aanvraagdocument ontwikkeld dat voldoet aan de wensen van de woonzorgcentra, de eisen van het KB en de toekomstperspectieven binnen de ouderenzorg. Dit formulier kan gebruikt worden in alle woonzorgcentra in Vlaanderen.


Application process for nursing homes: towards a standardized admission form
This is only a small pilot study in the region of Mortsel (Flanders). Request papers were gathered from the eight NHs in Mortsel. The files were compared one with the other and it was ensured that they met the criteria as defined in the law concerning those request files. Finally the expected changes in the management of elderly care were taken into account, like the implementation of the BelRAI (Belgian adaptation of the “resident assessment instrument” (RAI)). The draft document was adapted after consultation of experts in the region.
The final document meets the needs of the NHs, the legal requirements and the future perspectives concerning elderly care. This application form can be used in every nursing home in Flanders.


download article
34.226.234.20.