PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Mens sana in corpore sano: het effect van fysieke activiteit op cognitie bij ouderen
Author(s): TOURNOY J, DEDEYNE L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 17   Date: 2016   
Pages: 995-999
DOI: 10.2143/TVG.72.17.2002179

Abstract :
Een oudere leeftijd is gerelateerd aan een vermindering van een aantal cognitieve functies, met daarnaast een hoge incidentie van dementie. Aangezien de behandelingsmodaliteiten voor cognitieve aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer, complexer zijn dan initieel werd vermoed, wint preventie hier aan belang. Bij deze ziekte blijkt fysieke inactiviteit de belangrijkste modifieerbare risicofactor te zijn. Daarom is het ook niet verwonderlijk dat epidemiologische studies aantoonden dat de incidentie van dementie kan verminderen door veelvuldige fysieke activiteit (FA) (minstens drie keer per week). Eveneens werd aangetoond dat FA kan bijdragen tot verbeterde cognitieve functies bij ouderen met of zonder dementie, waarbij werd aangetoond dat vooral de intensiteit en de variatie, in vergelijking met de totale duur van FA, gerelateerd lijken aan betere cognitieve prestaties. Hieromtrent werden bovendien een beperkt aantal interventionele studies gepubliceerd die deze positieve relatie behoorlijk consistent ondersteunen. In deze studies werden vooral de gevolgen van aerobe activiteiten onderzocht, waaruit bleek dat deze gerelateerd zijn aan verbeterde executieve functies en geheugenfuncties. In de toekomst zijn verdere interventionele studies van een goede methodologische kwaliteit noodzakelijk om zowel (combinaties van) FA te relateren aan verbeteringen in specifieke cognitieve domeinen als de optimale timing, duur en intensiteit van FA te bepalen om het cognitieve voordeel te maximaliseren.


Mens sana in corpore sano: cognitive health set in motion by physical activities at older age
In the future, high qualitative and large randomized controlled trials will be necessary not only to ascribe specific (combinations of) phy­sical activities to specific cognitive benefits, but also to determine the optimal timing, duration and intensity of physical activities to maximize the cognitive benefits.


download article
54.161.118.57.