PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Vertraging in de diagnose: desmoïdtumoren
Author(s): VAN BEECK A, PAULI S, LOCKEFEER F, VAN GESTEL E, VAN MELKEBEEK J, VAN CLEEMPUT M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 19   Date: 2016   
Pages: 1125-1131
DOI: 10.2143/TVG.72.19.2002196

Abstract :
Een 77-jarige dame bood zich aan op de afdeling abdominale chirurgie in het kader van een retro­peritoneale massa met begeleidende paresthesie in het linkerbovenbeen die strikt orthopedisch gezien niet verklaard kon worden. In de voorgeschiedenis hieromtrent was er reeds een rugchirurgische oppuntstelling gebeurd, alsook een knieartroscopie links voor een mediale meniscectomie, maar zonder opklaring van de klachten. Een aanvullende MRI van het abdomen bevestigde de aanwezigheid van een hypodense homogene paravertebrale massa. Tevens objectiveerde een elektromyografie (emg) duidelijk radiculair lijden op niveau L2-L3 links.
Een 42-jarige man bood zich rond dezelfde periode aan op de dienst met abdominale (sub)obstructieklachten vier jaar na een laparoscopische appendectomie. Een CT-scan van het abdomen toonde een duidelijke homogene intra-abdominale massa ter hoogte van de ileocaecale overgang.
Histopathologisch onderzoek na een heelkundige resectie van beide massa’s wees op een goedaardige, lokaal agressieve desmoïdtumor.


Delay in the diagnosis: desmoid tumours
The medical histories of a 77-year-old lady and a 42-year-old man with desmoid tumours are presented.


download article
34.226.234.20.