PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Periprosthetische gewrichtsinfecties van de knie:diagnose en behandeling
Author(s): VAN HOVE B, DE FERM A
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 21   Date: 2016   
Pages: 1207-1214
DOI: 10.2143/TVG.72.21.2002211

Abstract :
Het aantal protheseoperaties wereldwijd stijgt jaar na jaar. Hierdoor stijgt de incidentie van periprosthetische gewrichtsinfecties (PGI’s) eveneens, ondanks verbeterde preventiemethoden. Het optreden van een PGI heeft daarbij zeer ernstige gevolgen voor de patiënt.
Er zijn verschillende opties voor de diagnose en behandeling van periprosthetische infecties. De richtlijnen in de literatuur zijn echter niet eenduidig. Het doel van dit artikel is enerzijds de huidige diagnostische methoden bespreken en de nieuwe ontwikkelingen op diagnostisch vlak kort aanhalen. Anderzijds worden de verschillende behandelingsmodaliteiten voor een PGI besproken.
Voor de diagnostiek van een PGI wordt de definitie van de “Musculoskeletal Infection Society” (MSIS) voorgesteld als richtlijn. Voor de behandeling wordt het algoritme van het “American ­Academy of Orthopaedic Surgeons” (AAOS) aangeraden.
Er dient echter nog verder onderzoek te gebeuren naar de volgende aspecten: risicofactoren voor het (her)optreden van infectie, preventiemethoden, goede, snelle en goedkope diagnostische methoden en ten slotte de prognostische factoren geassocieerd met een succesvolle behandeling.


Periprosthetic joint infections of the knee: diagnosis and management
There are several options for the diagnosis and treatment of periprosthetic infections. Guidelines in literature, however, do not reach a consensus. The goal of this article is to discuss current diagnostic methods and to present new developments in diagnostics. Secondly, current management options will be discussed.
In conclusion, the definition by the Musculoskeletal Infection Society (MSI) is recommended as a guideline for diagnosis. For treatment, we recommend an algorithm proposed by the American Academy of Orthopedic Surgeons (AAOS). The importance of identifying the pathogenic bacteria before initiating treatment (with antibiotics) is stressed.
In the authors’ opinion, further research is necessary in the following areas: risk factors for (re)occurrence of infection; prevention; fast, accurate and cheap diagnostic tools; prognostic factors associated with successful treatment.


download article
35.175.200.4.