PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Diagnose en behandeling van chronisch hartfalen
Author(s): MARTENS P, MULLENS W
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 22   Date: 2017   
Pages: 42-54
DOI: 10.2143/TVG.73.22.2002472

Abstract :
Hartfalen is een chronisch progressieve cardiale aandoening met een hoge prevalentie. Veelal volstaan anamnese, klinisch onderzoek, elektrocardiogram (ecg), laboratoriumanalyse en echocardiografie voor het stellen van een diagnose. Classificatie van het hartfalensyndroom op basis van de ejectiefractie (verminderde, midden of bewaarde ejectiefractie) laat toe gerichte therapie op te starten. Een belangrijke paradigmashift in de behandeling van hartfalen met verminderde ejectiefractie is opgetreden de laatste decennia. Meerdere nieuwe farmacologische en “device-based” behandelingen hebben de mortaliteit en morbiditeit van hartfalen met verminderde ejectiefractie sterk verbeterd. De therapeutische opties voor hartfalen met midden of bewaarde ejectiefractie zijn eerder beperkt. De behandelingen zijn vooral gericht naar comorbiditeiten die vermoedelijk mee aan de basis liggen van de ziekte en ook mee de prognose bepalen. Ongeacht de etiologie of het type hartfalen, hebben patiënten baat bij educatie en multidisciplinaire opvolging binnen de eerste, tweede en in sommige gevallen derde lijn van de geneeskunde.


Diagnosis and treatment of chronic heart failure
Heart failure is a chronic cardiac condition associated with great morbidity and mortality posing a large economic and societal burden. In the right clinical context laboratory evaluation and echocardiography allows for swift diagnosis of heart failure. To date, therapy is tailored to the underlying ejection fraction which is classified as reduced (< 40%), mid-range (40-50%) and preserved (> 50%) ejection fraction. Therapeutic advances have greatly contributed to an improved morbidity and mortality in heart failure with reduced ejection fraction. This is in shear contrast to heart failure with mid-range or preserved ejection fraction, in which therapy is often targeted to coexisting comorbidities. Ne-vertheless, multidisciplinary implementation of evidence based treatment options allows for improvement in quality and duration of life in patients with heart failure.


download article
3.227.233.55.