PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Seksualiteit bij borderlinepersoonlijkheidsstoornis
Author(s): VAN KAAM K, VERMOTE R
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 22   Date: 2017   
Pages: 1386-1393
DOI: 10.2143/TVG.73.22.2002459

Abstract :
Patiënten met borderlinepersoonlijkheidsstoornis (BPS) worden vaak gezien in de eerste- en de tweedelijnszorg. Seksualiteit en intieme relaties maken een belangrijk deel uit van het leven van een patiënt en zeker ook bij BPS. Borderlinepatiënten ervaren namelijk veel problemen op dit vlak, wat een grote impact heeft op hun welbevinden. De seksualiteit van deze patiënten is vrij complex en wordt vaak beïnvloed door een traumatische voorgeschiedenis, alsook door specifieke kenmerken eigen aan deze persoonlijkheidsstoornis.
Het doel van dit artikel is om hulpverleners een overzicht te geven van de seksuele problemen van borderlinepatiënten en de verschillende factoren die een rol spelen in de seksualiteitsbeleving en het disfunctioneren in intieme relaties. Enerzijds zijn er aanwijzingen voor een verhoogde seksuele activiteit met seksuele impulsiviteit, promiscuïteit, seksuele preoccupatie en hoogrisico-seksueel gedrag (HRSG) en anderzijds zijn er aanwijzingen voor seksuele vermijding.
Een bespreking van deze problematiek met de patiënt is niet evident voor een arts. Patiënten hebben echter nood aan geruststelling, voorlichting, de juiste preventieve maatregelen, adequate doorverwijzing en behandeling. Daarom is het belangrijk om seksualiteit en de mogelijke problemen hierrond systematisch in kaart te brengen.


Sexuality in patients with borderline personality disorder
Borderline personality disorder is the most frequently seen personality disorder. Sexuality and intimate relationships are important parts of life. Borderline patients experience a lot of problems in this field, with a great impact on their wellbeing. The complexity of sexuality in these patients is influenced by their traumatic history and the specific symptoms of this disorder.
The aim of this paper is to provide an overview of sexual problems seen in borderline patients and of the factors influencing the experience of sexuality and dysfunctions in intimate relationships. There is evidence for increased sexual activity with sexual impulsivity, promiscuity, a preoccupation with sex and high-risk sexual behavior, as well as for the avoidance of sex.
Discussing these problems with a patient is not an easy task for a physician. However, these patients need reassurance, information, appropriate preventive measures, adequate referral and treatment. Therefore, systematic mapping of sexuality and possible related problems is very important.


download article
34.236.170.48.